"Avain onnistumisiin on kohdistaa
tietoisuus niihin asioihin,
joita haluamme, ei niihin,
joita pelkäämme. "