Ratkaisukeskeinen työnohjaus tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oman työn tarkasteluun ja kehittämiseen. Ratkaisukeskeisen työnohjauksen myönteiset ja tavoitteelliset välineet antavat mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti sekä auttaa työmotivaation ylläpitämisessä. Työnohjauksessa voidaan käsitellä mm. työn kuormittavuutta, työssäjaksamista, työn ilon löytämistä, vuorovaikutussuhteiden kehittämistä ja niiden ylläpitämistä. Työnohjauksessa keskeistä on asiakkaan oma aktiivisuus ja motivaatio. Työnohjaus on prosessi, jonka kesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

Yksilötyönohjaus

Kaipaatko tilaisuutta keskustella työstäsi luottamuksellisesti? Haluatko arvioida työskentelytapojasi? Oletko huolissasi työssäjaksamisestasi?

Yksilötyönohjaus tapahtuu nimensä mukaisesti yksin työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa voimme rauhassa pohtia ohjattavan työhön ja toimintaan liittyviä ilmiöitä. Ohjattavalla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja keskittyä omaan ammatilliseen kasvuun. Yksilötyönohjaus on luottamuksellista ja työnohjaaja ei välitä tietoa työnantajalle ellei toisin sovita. Työnohjaaja ei anna suoria neuvoja ohjattavalle eikä ratkaisuja vaan ohjauksen tarkoitus on löytää ohjattavan omat voimavarat ja vastaukset pohtimiinsa haasteisiin. Yksilötyönohjaus on monelle tilaisuus purkaa omia tuntojaan ja avautua vaikeistakin työssä kohtaamistaan tilanteista.

Yksilötyönohjaus on tapaamiskestoltaan joko 60 tai 90 minuuttia.

 

Ryhmätyönohjaus

Oletteko työyhteisönä keskellä organisaatiomuutosta? Onko työhyvinvointituloksenne laskeneet? Kaipaatteko apua uusien työmenetelmien käyttöönotossa?

Ryhmätyönohjauksessa voidaan jakaa hiljaista tietoa uusille työntekijöille ja samalla perehdyttää heitä työyhteisön toimintatapoihin – ja kulttuuriin. Ryhmätyönohjauksessa jaettava vertaistuki on erittäin voimaannuttavaa ja eheyttävää. Työnohjaajan käyttö tulehtuneissa ja kriisiytyneissä työyhteisötilanteissa on tehokas tapa puuttua asioihin ja hakea niihin uusia lähestymistapoja.

Työnohjaus on prosessi, jonka kesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

Ryhmätyönohjaus on kestoltaan aina vähintään 90 min.

 

Työnohjauksen prosessi:
Yhteydenotto asiakkaalta
Työnohjaajan ja asiakkaan tapaaminen
Sopimus työnohjauksesta
Työnohjaustapaamiset
Arviointi ja palaute työnohjauksesta
Mahdolliset jatkosuunnitelmat

Lähetä viesti

Yhteydenottolomake

Tai soita: +358 44 788 9479
riitta@riittahuhtala.fi
Merilokinkaari 6, 67200 Kokkola
Löydät yrityksen myös Facebookista ja Riittaa voit seurata Twitteristä @RiittaHuhtala