Työnohjaus, yksilö tai ryhmä

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oman työn tarkasteluun ja kehittämiseen. Ratkaisukeskeisen työnohjauksen myönteiset ja tavoitteelliset välineet antavat mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti sekä auttaa työmotivaation ylläpitämisessä. ... Lue lisää

Esimiestyönohjaus

Esimiestyönohjaus tarjoaa asiakkaalle foorumin, jossa voidaan pureutua esimiestehtävien kysymyksiin. Työnohjauksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työotetta ja pyritään vahvistamaan esimiehenä toimimisessa tarvittavia taitoja. Esimiestyönohjauksessa pyritään ... Lue lisää

Ryhmille

Erilaisille työryhmille voidaan järjestää työyhteisöä tukevaa työnohjausta kertaluontoisena ja sen teema määritellään ennakkoon. Tukevaa työnohjausta voidaan järjestää työyhteisölle esimerkiksi kehittämispäivän tai työhyvinvointipäivän ... Lue lisää