Yritykseni tarjoaa työnohjausta sekä ryhmille tarjottavia kertaluonteisia ohjauksia. Työnohjauksen viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeisyydellä tarkoitan nykytilanteen kartoituksen lisäksi vahvasti eteenpäin ja tulevaisuuteen suuntautuvaa otetta. Keskeistä on omien voimavarojen hyödyntäminen, tavoitteiden asettaminen, yhteisen tiedon ja ymmärryksen jakaminen. Palautteen anto ja sen harjoittelu ovat myös keskeisiä työkaluja. Käytän myös työnohjauksissa erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja vuorovaikutteista. Työnohjaaja toimii ihmettelijän, kysyjän, etsijän sekä havannoijan roolissa. Vastuu asioiden eteenpäin viemisestä ja ohjauksessa syntyneistä käytännöistä on ja jää aina ohjattaville itselleen.

Toimipaikkana on Kokkola, mutta minulla on mahdollisuus liikkua niin Keski-Pohjanmaan maakunnassa kuin sen ulkopuolella. Työnohjaus tapahtuu aina asiakkaan luona tai asiakkaan järjestämissä tiloissa.


Lähetä viesti

Yhteydenottolomake

Tai soita: +358 44 788 9479
riitta@riittahuhtala.fi
Merilokinkaari 6, 67200 Kokkola
Löydät yrityksen myös Facebookista ja Riittaa voit seurata Twitteristä @RiittaHuhtala